Viktig melding

Til alle foreldre i barnehager og skoler i Ringebu kommune!

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE!

Hvordan påvirker språkbruk barn og unge sitt miljø?
Tirsdag 14.mars kl 19.00 - 20.30 kommer Anne Elin Kleva fra Redd barna til Storsalen på Ringebu ungdomsskole for å snakke med foreldre i barnehage og skole om hvordan gode og stygge ord blant barn og unge påvirker miljøet de er i.

Vi vil høre om utviklingen av språkbruk hos barn og unge og hva som er gode og dårlige strategier for å jobbe mot stygt språkbruk, ifølge barn og unge selv. Redd Barna vil også ta opp nettvett og hvordan tilgang til sosiale medier og spill, samt skjermbruk kan påvirke barn og unges trivsel, læring og mestring.

Hva kan foreldre gjøre? Hva kan barnehagen og skolen gjøre? Hvordan være gode rollemodeller for egne og andres barn?

Anne Elin Kleva er barnehage- og skolerådgiver i Redd Barna. Hun holder i Ingen utenfor-arbeidet til Redd Barna, som handler å skape vennskap, trivsel, inkludering og forebygge mobbing i barnehager og skoler. I dette arbeidet står pilarene barns medvirkning, vennskap, digital dømmekraft/nettvett og et styrket hjem-barnehage/skole-samarbeid sterkt. Kleva jobber også politisk for å styrke barns og unges rettigheter i barnehage og skole.