Tromsnesvegen stengt 250m sør for Kjerringvåkka/kontrollplassen 25.-26. november 2021

Tromsnesvegen blir stengt like sør for Kjerringvåkka 25.-26. november Tromsnesvegen blir stengt 25.-26. november pga. utskifte av stikkrenne og forsterking av vegen ca. 250 m sør for Kjerringvåkka/Kontrollplassen. Åpnes igjen 26. november senest kl 15.00. Ansvarlig entreprenør på stedet er Frya Grustak AS.