Tromsnesvegen ved Fåvang kirke er åpnet igjen

Lørdag kveld ble Tromsnesvegen forbi Fåvang kirke åpnet for trafikk igjen. Det er fortsatt mye vann i vegbanen, men det er mulig å benytte halve vegbredden. Kjørearealet er merket.