Viktig melding

UTBYGGINGSAVTALE VARDEN – FORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader: 25. mai 2017

Innspillene merkes med sak 16/1472.

Forslag til utbyggingsavtale (PDF, 4 MB)

Merknader sendes:

Ringebu kommune

Plan og teknisk

Hanstadgt. 4

2630 Ringebu kommune                        eller                       post@ringebu.kommune.no

 

For mer informasjon, se Ringebu kommune sine hjemmesider: www.ringebu.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes til kommuneplanlegger Wenche Hagestuen Dale, tlf. 61 28 30 96 wenche.dale@ringebu.kommune.no