UTLEIEBOLIGER SØKES SENTRALT I FÅVANG OG RINGEBU FOR TILVISNINGSAVTALER MED RINGEBU KOMMUNE OG FINANSIERING GJENNOM HUSBANKEN

Klikk for stort bilde

 

 

Totalt søkes følgende utleieboliger:
• 4 stk. 2 roms leilighet (35 – 45 kvm), 2 stk. på Fåvang, 2 stk. i Ringebu.
• 6 stk. 3 roms leilighet (50 – 70 kvm), 3 stk. på Fåvang, 3 stk. i Ringebu.
 

Ringebu kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale
med en eller flere boligutbyggere. Avtalen gir Ringebu 
kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av
boligene som er omfattet av avtalen. Boligutbygger
inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.
Ved nybygging og ombyggingsprosjekter kan det søkes
om grunnlån i Husbanken. For nærmere informasjon
om grunnlån, se www.husbanken.no. Boligene skal ha
en kvalitet / standard som fremgår av Husbankens
bestemmelser / krav.

Ringebu kommune ønsker å tilby boliger beliggende
i ulike deler av Fåvang og Ringebu sentrum. Boligene med tilvisningsavtale
skal maksimalt utgjøre 40 % av boligprosjektets
totale antall leiligheter.
I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå,
ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole /
barnehage og plan for forvaltning / bomiljø. Boligutbyggere
kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de
må selv skaffe tomt til prosjektene.

Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må
vises på situasjonsplan.

Tidsfrist: Tilbud leveres skriftlig
til Ringebu kommune, Servicetorget, Ringebu Rådhus innen fredag
18.01.2019 kl. 1400. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere
vil bli behandlet konfidensielt frem til
eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås
ved henvendelse til Plan og Teknisk, kontaktperson teknisk sjef
Jostein Gårderløkken tlf. 61 28 30 72 / 977 51 103, e-post.
post@ringebu.kommune.no