Vegarbeid langs Tromsnesvegen - delvis stengt veg

Det vil fra uke 40 - 29. september og utover - foregå vegarbeid på Tromsnesvegen. Strekningen som blir berørt er mellom Kilgardsvegen og Thujordsvegen, og omkjøring vil være om Fåvangvegen og E6. Arbeidene skal utføres mellom Kjerringvåkka og Løsnes. Det vil utføres utskifting av enkelte stikkrenner og utspleising av vegkroppen ved disse. Vegen må beregnes å være delvis stengt på dagtid, men det tilstrebes å få åpen veg på kveldstid.

 

Klikk for stort bildeVegarbeid langs Tromsnesvegen, aktuelt område markert med rødt. Omkjøring via Kilgardsvegen, Fåvangvegen, Thujordsvegen og E6. Det tilstrebes åpen veg på kveldstid.