Vegarbeid på Fylkesveg 2574 Venabygsvegen

Fylkeskommunen skal utføre vedlikeholdsarbeid på Venabygdsvegen i uke 37 og 38. Kommunen har fått flere henvendelser angående dette, og legger dermed ut opplysninger her.
Oppdatering: Det blir asfaltering på natt i uke 38, da det ble store utfordringer med trafikk og vegbredder. Arbeidene starter kl 21.00 søndag 19.09.2021, og kl 18 på mandag 20.09.2021. Vegen er åpen på dagtid.

Publisert tidligere (09.09.2021): Fylkeskommunens entreprenør opplyser følgende: NCC kommer til å starte forfresing fra krysset FV27 til forbi siste fartsdemper ved skolen tirsdag 14/09/2021. Det kan tidvis bli trangt men entreprenør tar sikte på å holde vegen åpen under fresing.

Onsdag kommer asfaltlaget, som kan føre til en del lastebiler i tett trafikk med masse. På noen parseller vil det ikke være mulig å passere, men prøver og holde full stenging av veg kortest mulig.

Ved skolen og barnehagen vil vegen stort sett være åpen hele tiden. Men NCC ønsker at det er minst mulig biler i området. Parkering osv. kan bli til hinder for arbeidene, noe som gjør at de kan ha en lavere fremdrift og være til hinder over lengre tid.

NCC vil bemanne med en ekstra mann som skal ivareta myke trafikkanter ved skole hele dagen. For deres og entreprenørens sikkerhet.