VEGNAVNET VARDENVEGEN ENDRES TIL VARDEN - BERØRTE EIENDOMMER BLIR OMADRESSERT FRA 20.11.2019

Klikk for stort bildeI desember 2018 vedtok kommunestyret i Ringebu i sak 105/2018 at vegnavnet endres fra Vardenvegen (som var foreslått i reguleringsplanprosessen) til Varden.

Det er nå satt opp vegnavnskilt i krysset med Myrsetervegen. Det er også satt opp hennvisningsskilt/kvartalsskilt som viser hvilke husnummer som ligger i de enkelte stikkvegene. Ved befaring ser vi at det mangler husnummerskilt på mange av de nybygde hyttene. Vi vil derfor minne om at det er eier, fester og tiltakshaver som er ansvarlig for at den enkelte bygning blir merket med adresse-nummer. Adressenummer skal være satt opp før bygningen tas i bruk.

Navne- og adresseendringen blir iverksatt i matrikkelen den 20.11.2019 og nødetatene skal da ha oppdateringen på plass i sine systemer i begynnelsen av desember.  Vær oppmerksom på dette dersom nødetatene må kontaktes i denne overgangsperioden!