Viktig melding

Velkommen til offisiell åpning av utlånsordningen BUA Ringebu

Vi minner om offisiell åpning ved ordfører Arne Fossmo av BUA Ringebu torsdag 21. mars kl. 18.00.

Samtidig vil vi takke politikere i Ringebu kommune for at de satser på barn og unge.

Ved vedtak av økonomiplanen for 2022-2024 vedtok de å legge inn midler til både Fritidsstipend og Utlånsordningen BUA. Begge ordningene sikrer at barn og unge ikke skal føle utenforskap.

Utlånsordningen BUA kan benyttes av alle og er i første omgang opprettet for barn og unge, men vi har også utstyr til voksne.

Velkommen til BUA Ringebu som er lokalisert i Hanstadparken ved Ringebu ungdomshus i Brugata 38!

Les mer om ordningen her