Vinterfesten 2022- registrering av arrangement

Snowboard med Værfast Værfast  REGISTRERING AV ARRANGEMENT OG SØKAND OM STØTTE TIL VINTERFESTARRANGEMENT.

Bli med på Vinterfesten 18.februar – 13. mars 2022! 

Vi inviterer lag og foreninger samt øvrige arrangører i Ringebu til å delta med arrangement under Vinterfesten i uke 9,10 og 11.  Arrangementene skal foregå i perioden 18.februar  – 13.mars.  Vinterfesten skal vare i 3 uker og vil ikke bil utvidet utover dette. 

Søknadsfrist 15.1.22

Arrangement med alle detaljer registreres elektronisk på www.ringebu.kommune.no under fanen selvbetjening, kultur
lenke til elektronisk skjema

 

Hva får du som arrangør under Vinterfesten: 

·         Gratis husleie i kommunale bygg. 

·         God markedsføring. Vinterfesten annonseres i GD, egen DM til alle husstander, Facebook og
nettside 
 

·         Arrangementsstøtte til lag og foreninger hvis du søker før 16.1.22.   
Arrangementsstøtten fra Fyrtårnarrangementet Vinterfesten fordeles til deltakende arrangører (lag og foreninger). Støttebeløpet varierer fra kr 1.000 til kr 10.000 , fordeles etter antall søkere og hvor  kostnadskrevende arrangementene er. 

 

Følgende arrangement er datofestet

5. og 6. mars                     World cup i Kvitfjell