Møter 2022 Kontrollutvalget

Innkallinger 2022 Kontrollutvalget
Møtedato Innkallinger Saksframlegg og vedlegg
08.02.2022 Innkalling (PDF, 109 kB) Sak 1/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 1/22 Protokoll 23.11.2021 (PDF, 127 kB)
Sak 02/22 Orientering - helsestasjon Ringebu kommune (PDF, 82 kB)
Sak 03/22 Oversikt - statlige tilsyn 2021 (PDF, 199 kB)
Vedlegg 1 Sak 03/22 - Statlige tilsyn 2021 (XLSX, 22 kB)
Vedlegg 2 sak 03/22 tilsyn Linåkertunet (PDF, 232 kB)
Sak 04/22 Oppfølging av politiske vedtak - status pr 31.12.2021 (PDF, 85 kB)
Sak 05/22 Kommunebilde 2021 Ringebu kommune (PDF, 108 kB)
Sak 06/22 Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 (PDF, 8 kB)
Vedlegg sak 06/22 - Årsrapport 2021 (PDF, 380 kB)
Sak 07/22 Kontrollutvalgets planer for 2022 (PDF, 22 kB)
Vedlegg sak 07/22 - Aktivitetsplan 2022 (PDF, 233 kB)
Sak 08/22 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 09/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 6 kB)
26.04.2022 Innkalling (PDF, 109 kB) Sak 10/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg Sak 10/22 Protokoll 08.02.2022 (PDF, 141 kB)
Sak 11/22 Orientering om framsikt som styringsverktøy (PDF, 86 kB)
Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap 2021 (PDF, 267 kB)
Vedlegg 1 sak 12/22 Årsregnskap 2021 for Ringebu kommune (PDF, 6 MB)
Vedlegg 2 sak 12/22 Årsberetning 2021 (PDF, 7 MB)
Sak 13/22 Ringebu kommunes beredskapsplaner (PDF, 86 kB)
Vedlegg sak 13/22 Beredskapsplan Ringebu kommune k-sak 119/19 (PDF, 2 MB)
Sak 14/22 Hvordan FNs bærekraftsmål ivaretas i Ringebu kommunes planer og strategier (PDF, 106 kB)
Sak 15/22 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 16/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 16/22 Protokoll fra kst 05.04.2022 (PDF, 617 kB)
31.05.2022 Innkalling (PDF, 107 kB) Sak 17/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 17/22 Protokoll kontrollutvalget 26.04.2022 (PDF, 123 kB)
Sak 18/22 Økonomisk status pr 30.04.22- tertialrapport 1 (PDF, 87 kB)
Sak 19/22 Status politiske vedtak pr 30.04.2022 (PDF, 104 kB)
Vedlegg 1 sak 19/22 Oppgaveoversikt investeringer (PDF, 257 kB)
Vedlegg 2 sak 19/22 Oppgaveoversikt kommunestyret 2022 (PDF, 219 kB)
Vedlegg 3 sak 19/22 Oppgaveoversikt kommunestyret 2021 - uferdige oppgaver (PDF, 101 kB)
Sak 20/22 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2023 (PDF, 18 kB)
Sak 21/22 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 22/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 99 kB)
Vedlegg 1 sak 22/22 Valg av selskapsform MGR (PDF, 646 kB)
Vedlegg 2 Sak 22/22 Referat felles formannskapsmøte RK, SF og NF (PDF, 414 kB)
Vedlegg 3 sak 22/22 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4 sak 22/22 Rapport selskapskontroll MGR (PDF, 2 MB)
04.10.2022 Innkalling (PDF, 108 kB) Sak 23/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 23/22 Protokoll kontrollutvalget 31.05.2022 (PDF, 136 kB)
Sak 24/22 Status politiske vedtak pr 31.08.2022 (PDF, 87 kB)
Sak 25/22 Økonomisk rapportering pr 310822 - tertialrapport 2 (PDF, 88 kB)
Sak 26/22 Oppfølging forvaltningsrevisjon skolemiljø Ringebu kommune (PDF, 114 kB)
Sak 27/22 Orientering - ufrivillig skolefravær (PDF, 83 kB)
Vedlegg sak 27/22 - artikkel NRK slår alarm om ufrivillig skolefravær (PDF, 161 kB)
Sak 28/22 Status kontrollutvalgets budsjett for 2022 (PDF, 6 kB)
Vedlegg sak 28/22 budsjettkontroll 23.09.2022 (PDF, 34 kB)
Sak 29/22 Åpen post (PDF, 7 kB)
Sak 30/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 30/22 15.08.22 veileder handtering av henvendelser til kontrollutvalget (PDF, 331 kB)
29.11.2022 Innkalling og saksdokumenter (PDF, 2 MB)

Protokoller 2022 Kontrollutvalget

Protokoller 2022 Kontrollutvalget
Dato Vedlegg
Protokoll 08.02.2022 (PDF, 147 kB)
Protokoll 26.04.2022 (PDF, 123 kB)
Protokoll 31.05.2022 (PDF, 136 kB)
Protokoll 04.10.2022 (PDF, 123 kB)