Møter 2022 Kontrollutvalget

Innkallinger 2022 Kontrollutvalget
Møtedato Innkallinger Saksframlegg og vedlegg
08.02.2022 Innkalling (PDF, 109 kB) Sak 01/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 01/22 Protokoll 23.11.2021 (PDF, 127 kB)
Sak 02/22 Orientering - helsestasjon Ringebu kommune (PDF, 82 kB)
Sak 03/22 Oversikt - statlige tilsyn 2021 (PDF, 199 kB)
Vedlegg 1 Sak 03/22 - Statlige tilsyn 2021 (XLSX, 22 kB)
Vedlegg 2 sak 03/22 tilsyn Linåkertunet (PDF, 232 kB)
Sak 04/22 Oppfølging av politiske vedtak - status pr 31.12.2021 (PDF, 85 kB)
Sak 05/22 Kommunebilde 2021 Ringebu kommune (PDF, 108 kB)
Sak 06/22 Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 (PDF, 8 kB)
Vedlegg sak 06/22 - Årsrapport 2021 (PDF, 380 kB)
Sak 07/22 Kontrollutvalgets planer for 2022 (PDF, 22 kB)
Vedlegg sak 07/22 - Aktivitetsplan 2022 (PDF, 233 kB)
Sak 08/22 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 09/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 6 kB)
26.04.2022 Innkalling (PDF, 109 kB) Sak 10/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg Sak 10/22 Protokoll 08.02.2022 (PDF, 141 kB)
Sak 11/22 Orientering om framsikt som styringsverktøy (PDF, 86 kB)
Sak 12/22 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Ringebu kommunes årsregnskap 2021 (PDF, 267 kB)
Vedlegg 1 sak 12/22 Årsregnskap 2021 for Ringebu kommune (PDF, 6 MB)
Vedlegg 2 sak 12/22 Årsberetning 2021 (PDF, 7 MB)
Sak 13/22 Ringebu kommunes beredskapsplaner (PDF, 86 kB)
Vedlegg sak 13/22 Beredskapsplan Ringebu kommune k-sak 119/19 (PDF, 2 MB)
Sak 14/22 Hvordan FNs bærekraftsmål ivaretas i Ringebu kommunes planer og strategier (PDF, 106 kB)
Sak 15/22 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 16/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 16/22 Protokoll fra kst 05.04.2022 (PDF, 617 kB)
31.05.2022 Innkalling (PDF, 107 kB) Sak 17/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 17/22 Protokoll kontrollutvalget 26.04.2022 (PDF, 123 kB)
Sak 18/22 Økonomisk status pr 30.04.22- tertialrapport 1 (PDF, 87 kB)
Sak 19/22 Status politiske vedtak pr 30.04.2022 (PDF, 104 kB)
Vedlegg 1 sak 19/22 Oppgaveoversikt investeringer (PDF, 257 kB)
Vedlegg 2 sak 19/22 Oppgaveoversikt kommunestyret 2022 (PDF, 219 kB)
Vedlegg 3 sak 19/22 Oppgaveoversikt kommunestyret 2021 - uferdige oppgaver (PDF, 101 kB)
Sak 20/22 Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2023 (PDF, 18 kB)
Sak 21/22 Åpen post (PDF, 5 kB)
Sak 22/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 99 kB)
Vedlegg 1 sak 22/22 Valg av selskapsform MGR (PDF, 646 kB)
Vedlegg 2 Sak 22/22 Referat felles formannskapsmøte RK, SF og NF (PDF, 414 kB)
Vedlegg 3 sak 22/22 (PDF, 2 MB)
Vedlegg 4 sak 22/22 Rapport selskapskontroll MGR (PDF, 2 MB)
04.10.2022 Innkalling (PDF, 108 kB) Sak 23/22 Godkjenning av protokoll (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 23/22 Protokoll kontrollutvalget 31.05.2022 (PDF, 136 kB)
Sak 24/22 Status politiske vedtak pr 31.08.2022 (PDF, 87 kB)
Sak 25/22 Økonomisk rapportering pr 310822 - tertialrapport 2 (PDF, 88 kB)
Sak 26/22 Oppfølging forvaltningsrevisjon skolemiljø Ringebu kommune (PDF, 114 kB)
Sak 27/22 Orientering - ufrivillig skolefravær (PDF, 83 kB)
Vedlegg sak 27/22 - artikkel NRK slår alarm om ufrivillig skolefravær (PDF, 161 kB)
Sak 28/22 Status kontrollutvalgets budsjett for 2022 (PDF, 6 kB)
Vedlegg sak 28/22 budsjettkontroll 23.09.2022 (PDF, 34 kB)
Sak 29/22 Åpen post (PDF, 7 kB)
Sak 30/22 Orienterings- og referatsaker (PDF, 5 kB)
Vedlegg sak 30/22 15.08.22 veileder handtering av henvendelser til kontrollutvalget (PDF, 331 kB)
29.11.2022 Innkalling og saksdokumenter (PDF, 2 MB)

Protokoller 2022 Kontrollutvalget

Protokoller 2022 Kontrollutvalget
Dato Vedlegg
Protokoll 08.02.2022 (PDF, 147 kB)
Protokoll 26.04.2022 (PDF, 123 kB)
Protokoll 31.05.2022 (PDF, 136 kB)
Protokoll 04.10.2022 (PDF, 123 kB)
Protokoll 29.11.2022 (PDF, 131 kB)