Viktig melding!

Digital psykolog i Ringebu kommune

Ringebu kommune har inngått en avtale om digital psykologtjeneste med Lifekeys, som har psykologer med ulik bakgrunn.
Tjenesten inngår som et tilbud innen rus og psykisk helsetjeneste. Dersom du ønsker kontakt med psykolog må du henvende deg til rus og psykisk helsetjeneste.