Spørreundersøkelse - feedback informerte tjenester

Klikk for stort bildeHvordan opplever du å bruke feedback informerte tjenester?

Om du bruker feedbackinformerte tjenester (FIT), trenger vi din tilbakemelding på om du opplever FIT som et nyttig verktøy i din behandling. Spørreundersøkelsen tar ca 5 minutter, og du er helt anonym.  Dataene som samles inn vil kun bli brukt til å forbedre hvordan vi informerer nye pasienter om FIT, og i opplæring av ansatte. Følg denne linken  for å gi din tilbakemelding.