Klima-og miljøarbeidet i Ringebu kommune - Milepel nådd

Ringebu kommune kunne for 2016 for første gang presentere sitt klimafotavtrykk.

Klimaavtrykk 2016, total - Klikk for stort bilde

Dette framkommer som sum av alle 15 virksomheter med fast ansatte, som alle er sertifiserte gjennom Miljøfyrtårn-ordningen.

Dette var en milepel for kommunens klima-og miljøarbeid over tid, og det var svært gledelig å kunne få opp tallstørrelser slik at alle kommunens virksomheter kunne måle og vise sin innsats på dette stadig viktigere område.  Se tall for hver virksomhet under.

LES MER om kommunens klima- og miljøarbeid i klikkbare bokser øverst

Sist endret 03.10.2017

Klimaavtrykk 2016, total, prosentfordeling - Klikk for stort bilde

Klimaregnskap 2016

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard. Denne GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.

Vi ser at energi utgjør mer enn 3/4 del av kommunens utslipp, mens transport står for nær resterende 1/4 del.

Avfall utgjør i denne sammenheng under 2 %

I lys av kommunens store satsing på energisparekontrakter (EPC) som har medført store tiltak på en rekke av kommunens bygg i 2017, og med en forventet energisparing på over 30%, er det stor grunn til å vente med spenning på et betydelig mindre klimafotavtrykk ved neste års rapport.  

I tillegg vil både hjemmetjenesten og barnevernet i kommunen gå over til hybridbiler i løpet av året (9 stk) noe som gir forventninger til et positivt bidrag til et mindre avtrykk også fra transportsektoren de kommende år.

Klimaregnskap;

 
Scope 1 Bensin   4062 liter       =>  12,23 t CO2
  Olje
218476 kWh    =>  92,69 t CO2
  Diesel 63245 liter       => 204,08 t CO2
  SUM scope 1
                             308,98 t CO2
 
 
 
 
Scope 2
Antall kjørte kilometer med elbil
3474 km          =>     0,11 t CO2
 
Elektrisk (oppvarming, etc)
6044754 kWh => 773,73 t CO2
  SUM scope 2
                             773,84 t CO2
     
Scope 3
Restavfall (komprimert)
  1565 kilo           => 0,59 t CO2
 
Restavfall (med emballasjeplast)
22550 kilo           => 8,52 t CO2
 
Restavfall (uten emballasjeplast)
21990 kilo           => 8,31 t CO2
 
 
 
 
Antall flyreiser i Norden
8 (tur/retur)         =>1,26 t CO2
  Antall flyreiser i resten av Europa
4 (tur/retur)         =>1,04 t CO2
 
SUM scope 3
                             19,73 t CO2
 
 
 
     
 
Total CO2 utslipp
                         1102,56 tonn CO2
 
 
 
 
 
Klimaavtrykk for den enkelte virksomhet i 2016 (tonn CO2)
 
Rådhuset 127 Fåvang barnehage 21
Brannstasjonen 50 Ringebu barnehage 16
Rauhallen tekn.lager 36 Fåvang skole 97
Joba arbeid 19 Ringebu skole 66
Linåkertunet 211 Ungdomsskolen 105
Eldresenteret 232 Læringssenteret 13
Helsesenteret 30 Kulturtjenesten 76
Grubbegata bof.skap 5