Viktig melding

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Søknad om strømstøtte for oktober - desember 2022 åpner 18. januar, med søknadsfrist  15. februar kl. 13.00.

Det søkes elektronisk på Lotteri- og stiftelsestilsynets nasjonale søknadsskjema: 
 

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her 


 

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober - desember 2022.
Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.
 

For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte.

Hvem kan søke?
Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke: 
  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.
• Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
• Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.