Viktig melding!

Ringebu kulturskole

Søknadsfristen til kulturskolen er 1. juni. Velkommen til oss!

Tor Ivan Boine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Ringebu Kulturskole.

Vil du lære deg å spille fløyte, klarinett, saksofon, kornett, althorn, baryton, trombone, tuba, fiolin, bratsj, cello, gitar, elbass, slagverk, piano/keyboard, torader/trekkspill, spille i band, gå på kunstskole eller lære deg drama og teater?

Da bør du bli elev ved Ringebu kulturskole.

 

Du finner oss  på Kaupanger i Ringebu.

Det er et yrende liv i kulturskolens lokaler i Kaupanger på ettermiddag og kveldstid. Da møtes barn og ungdom til undervisning i kulturskolens forskjellige aktiviteter. Det undervises i de fleste instrumenter men også teater/drama og kunst. Skoleåret 2021/2022 har kulturskolen 133 elevplasser, og det er i underkant av 35% av grunnskolens elever.  Kulturskolen har også dirigentansvaret for aspirantkorps, skolekorps, Ringebu musikkforening, Fåvang musikkforening og Ringebu sangkor. Kulturskolen er også delaktige i arrangement via den kulturelle skolesekken.


UNDERVISNINGSGRENER

Kunstaktiviteter 1.-5 klassinger, 6. klassinger og oppover.
Elevene vil få erfaring i flere disipliner som tegning, maling, keramikk, linoleumssnitt o.s.v.
Kunstgruppene holder til i annen etasje på Kaupanger.
Lærer: Marina Tarhow

Våre instrumentaltilbud:
Undervisningen foregår individuelt eller i små grupper.  Vi har tilbud på disse instrumentene:

Instrumenter og lærere:

Fløyte, klarinett, saksofon, slagverk: Erik Wang

Trompet, kornett, althorn, baryton, trombone, tuba: Per Kristian Syversen

Fiolin, bratsj, cello: Dmytro Kozar

 Piano/keyboard, torader og trekkspill: Brit Alseth


Undervisningen foregår i Kaupanger.  Skolen leier ut fioliner/celloer i flere størrelser.  Vi har også gitarer, bass, trommer, keyboard for utleie.

Aspirantopplæring i skolekorpset.

De første 1,5 årene går korpsopplæringen helt i kulturskolens regi med enkelttimer første halvåret og aspirantkorps i tillegg de neste to semestrene. Etter dette, kommer eleven inn i hovedkorpset som har øvelse onsdager.  Enkelttimene i kulturskolen fortsetter så lenge de er i korpset. Skolekorpset låner ut noter og instrumenter gratis med ønske om at elevene går inn i hovedkorpset etter ett og et halvt år. Anbefalt alder: 8 -11 år.

Instrumenter: Fløyte, klarinett, alt/tenorsaksofon, trompet/kornett, althorn, baryton, trombone, tuba og slagverk. På tenorsaksofon, baryton, trombone og tuba er det en fordel at elevene er noe eldre.

Instruktør for aspirantkorpset: Per Kristian Syversen

Rockeverksted.
Samspilltilbud for de som spiller eller vil lære å spille bandinstrumentene gitar, elbass, slagverk, keyboard samt for vordende rockesangere.  Undervisningen foregår på Kaupanger.
Lærer: Brede Vestby

Sangundervisning.
Enkeltundervisning i sang, der eleven lærer stemmebruk og sangteknikk.
Lærer:  Tina Lie

Drama- og teatertilbud for 2.-7. Klasse

Ukentlige øvelser med en større oppsetning i året. Undervisningen foregår på Tromsvang.

Lærer: Henrik Slåen

Priser for elevplass i Ringebu kulturskole.

Enkeltundervisning 25 minutter i 38 uker pr år: kr 3839,- (2024) 

1919,50,- pr. vår- og høstsemester 2024.

Gruppeundervisning: 3168,- (2024) 

1584,- pr. vår- og høstsemester 2024.

Instrumentleie/ materialutgifter kunstskole kr 426,- (2024)

213,- pr. vår- og høstsemester 2024.


Søskenmoderasjon 25% for barn nr. 2 og 50% for barn 3 og for de neste.
For flere opplysninger tlf. : 406 73 526 (rektor Erik Wang)

E-post: kulturskolen@ringebu.kommune.no


Tildelt plass beholdes til den sies opp skriftlig. 
Frist for å si opp plass påfølgende termin er 1. desember og 1.juni

 

Felles e-post: kulturskolen@ringebu.kommune.no

Erik Wang mobil 406 73 526, e-post: erik.wang@ringebu.kommune.no

Se Facebook-siden til Ringebu kulturskole