Ringebu kulturskole

Velkommen til Ringebu Kulturskole.

Du kan nå søke elektronisk på plass i Ringebu kulturskole.  Søknadsfrist 1. juni.

Link til elektronisk søknad

Ansatte:

 

Erik Wang

 Fagleder/rektor, undervisning fløyte, slagverk, saxofon, klarinett og dirigent kor og korps.

 Tlf: 406 73 526 erik.wang@ringebu.kommune.no

___________________________________________________________

Brede Vestby

Administrativ stilling og undervisning rockeverksted. 

Tlf. 48 29 04 15 brede.vestby@ringebu.kommune.no

________________________________________________________________

Tina Lie

Underviser i sang.

Tlf: 41 33 46 48 tina.lie.vestby@ringebu.kommune.no

_______________________________________________________________

Per Kristian Syversen 

Underviser i messinginstrumenter

Tlf: 99 57 90 16 per.kristian.syversen@ringebu.kommune.no

____________________________________________________

Sigurd Tingstad

Underviser i trekkspill, torader og gitar.

Tlf. 92 23 70 17  s-tingst@online.no

____________________________________________________________

Brit Alseth

Underviser i piano.

Tlf. 99 25 21 01 brit-al@bbnett.no

__________________________________________________________________

Dmytro Kozar

Underviser i fiolin, bratsj,cello og orkester.

Tlf.48 43 52 91 dmytrok28@gmail.com

_________________________________________________________________

Marina Tarkhow:

Underviser: Kunstskolen

Tlf. 45 45 77 16 nikeakons@msn.com

_______________________________________________________________

Kristin Anita Johnsen

Underviser: Drama/teater

Tlf: 99 27 83 32 kristinanitaj@gmail.com

________________________________________________________

Vi holder til på Kaupanger i Ringebu.

Det er et yrende liv i kulturskolens lokaler i Kaupanger på ettermiddag og kveldstid. Da møtes barn og ungdom til undervisning i kulturskolens forskjellige aktiviteter. Det undervises i de fleste instrumenter men også kor og kunst. Skoleåret 2019/2020 har kulturskolen  180 elevplasser, og det er i underkant av 35% av grunnskolens elever.  Kulturskolen har også dirigentansvaret for aspirantkorps, skolekorps, Ringebu musikkforening, Fåvang musikkforening, Vox Vaala og Ringebu sangkor. Kulturskolen er også delaktige i arrangement via den kulturelle skolesekken.

 

UNDERVININGSGRENER:
Aspirantopplæring i skolekorpset.

De første 1,5 årene går korpsopplæringen helt i kulturskolens regi med enkelttimer første halvåret og aspirantkorps i tillegg de neste to semestrene. Etter dette, kommer eleven inn i hovedkorpset som har øvelse onsdager mellom kl 18.00-20.15. Enkelttimene i kulturskolen fortsetter så lenge de er i korpset. Skolekorpset låner ut noter og instrumenter gratis med ønske om at elevene går inn i hovedkorpset etter ett og et halvt år. Anbefalt alder: 8 -11 år.

Instrumenter: Fløyte, klarinett, alt/tenorsaksofon, trompet/kornett, althorn, baryton, trombone, tuba og slagverk. På tenorsaksofon, baryton, trombone og tuba er det en fordel at elevene er noe eldre.

Instruktør for aspirantkorpset: Erik Wang

 

Kunstaktiviteter 1.-5 klassinger, 6. klassinger og oppover.
Elevene vil få erfaring i flere disipliner som tegning, maling, keramikk, linoleumssnitt o.s.v.
Kunstgruppene holder til i annen etasje på Kaupanger.
Lærer: Marina Tarkhow

 

Ringebu kulturskole.
Undervisningen foregår individuelt eller i små grupper.  Vi har tilbud på disse instrumentene: Fløyte, klarinett, saksofon, kornett, althorn, baryton, trombone, tuba, fiolin, bratsi, cello, gitar, elbass, slagverk, piano/keyboard, torader og trekkspill.
Undervisningen foregår i Kaupanger.  Skolen leier ut fioliner/celloer i flere størrelser.  Vi har også gitarer, bass, trommer, keyboard og fløyte for utleie.

Rockeverksted.
Samspilltilbud for de som spiller eller vil lære å spille bandinstrumentene gitar, elbass, slagverk, keyboard samt for vordende rockesangere.  Undervisningen foregår på Kaupanger.
Lærer: Brede Vestby

 

Sangundervisning.
Enkeltundervisning i sang, der eleven lærer stemmebruk og sangteknikk.
Lærer:  Tina Lie

Drama- og teatertilbud for 2.-7. Klasse

Ukentlige øvelser med en større oppsetning i året. Undervisningen foregår på Kaupanger og Tromsvang.

Lærer: Kristin Anita Johnsen 

Priser for elevplass i Ringebu kulturskole.

Elevavgifter pr semester (halvår):
Instrumentalundervisning:
kr 1696 for 25 minutter i uka.

kr 1399 for gruppeaktiviteter. (Barnekor, teater, rockeverksted uten enkelttimer, musikkbarnehage, kunstskole)

kr 1696 for aspirantopplæring til skolekorpset.

Instrumentleie/materialutgifter for kunstskole: kr 188 pr halvår
Blåseinstrumentene utlånes gratis av skolekorpset.
Materiellavgift for elever ved kunstskolen: kr 188 pr halvår

Søskenmoderasjon 25% for barn nr. 2 og 50% for barn 3 og for de neste.
For flere opplysninger tlf. : 40 67 35 26 (rektor Erik Wang)

E-post: musikkskolen@ringebu.kommune.no


Tildelt plass beholdes til den sies opp skriftlig. 
Frist for å si opp plass påfølgende termin er 1. desember og 1.juni

Kulturskoleelevene får delta på mange arrangement i løpet av årer, som underholdning under Vinterfesten, World cup og egne konserter.
 

Dager Fra kl: Til kl:
Administrasjonstid kontor:
 
Mandag  10:00 14:00
Tirsdag  10:00 14:00
Onsdag  10:00 14:00
Torsdag  10:00 14:00

 

Brede Vestby tlf.  48 29 04 15,

 

Dager Fra kl: Til kl:
Kontortid Brede:
 
 
Mandag 09:00 14:15
Tirsdag 10:00 14:30
     

 

Felles e-post: musikkskolen@ringebu.kommune.no

Erik Wang mobil 406 73 526, e-post: erik.wang@ringebu.kommune.no

Se Facebook-siden til Ringebu kulturskole