Viktig melding

Priser

Priser for elevplass i Ringebu kulturskole 2023.

Elevavgifter pr semester (halvår):
Instrumentalundervisning:
kr 1849,-for 25 minutter i uka.
 
kr 1526,- for gruppeaktiviteter. ( teater, rockeverksted uten enkelttimer, kunstskole)

kr 1849,- for aspirantopplæring til skolekorpset.

Instrumentleie/materialutgifter for kunstskole: kr 205,-pr halvår
Blåseinstrumentene utlånes gratis av skolekorpset.
Materiellavgift for elever ved kunstskolen: kr 205,- pr halvår
Søskenmoderasjon 25% for barn nr. 2 og 50% for barn 3 og for de neste.
For flere opplysninger tlf. : 406 73 526 (rektor Erik Wang)