Viktig melding!

Priser

Priser for elevplass i Ringebu kulturskole 2023.

Priser pr år:

Enkeltundervisning 25 minutter i 38 uker pr år: kr 3839,- (2024) 

1919,50,- pr. vår- og høstsemester 2024.

Gruppeundervisning: 3168,- (2024) 

1584,- pr. vår- og høstsemester 2024.

Instrumentleie/ materialutgifter kunstskole kr 426,- (2024)

213,- pr. vår- og høstsemester 2024.


Søskenmoderasjon 25% for barn nr. 2 og 50% for barn 3 og for de neste.
For flere opplysninger tlf. : 406 73 526 (rektor Erik Wang)