Kulturpris

Ringebu kommune ved Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen.

Kommunestyret har bevilget kr. 10 000 årlig til kulturpris.

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars inneværende år.

Elektronisk forslagsskjema finner du her

Ta kontakt med anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no  om du ikke har mulighet til å benytte elektronisk forslagsskjema

            REGLER  FOR  UTDELING  AV  KULTURPRISEN

•1.    Ringebu kommune v/utvalget for kultur- og oppvekst kan hvert år dele ut en kulturpris.

 •2.   Prisen kan fortrinnsvis deles ut til enkeltpersoner, men kan også gis til lag/foreninger/ institusjoner som har gjort seg bemerket innenfor områder som omfattes av det  utvidede kulturbegrepet.

•3.   Prisen deles ut av utvalget for kultur- og oppvekst, etter at publikum er gitt anledning til å fremme forslag på kandidater.

•4.   Prisen deles fortrinnsvis ut kun en gang til samme person/lag/forening/institusjon.

•5.   Regler og skjema er revidert og vedtatt i utvalget for kultur- og oppvekst den 19.01.05.