Viktig melding

Kulturpris

Ringebu kommune ved Levekårsutvalget kan dele ut kulturprisen.

Kommunestyret har bevilget kr. 10 000 årlig til kulturpris.

Kommunens innbyggere gis anledning til å fremme forslag på kandidater.

Frist for innlevering av forslag er 15.mars inneværende år.

Elektronisk forslagsskjema finner du her

Ta kontakt med Anne Bolme Vestad ved spørsmål,  tlf. 92463736 e-post-anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no  

            

RETNINGSLINJER  FOR  UTDELING  AV  RINGEBU KOMMUNES KULTURPRIS

LKU vedtak 003/23

           

  1. Ringebu kommune ved Levekårsutvalget kan hvert år dele ut Ringebu kommunes kulturpris på kr 10.000.

 

  1. Formålet med kulturpris er å hedre mottaker sin innsats innen kultur og frivillighet.

 

  1. Prisen kan fortrinnsvis deles ut til enkeltpersoner, men kan også gis til lag/foreninger/ institusjoner som har gjort seg bemerket innenfor områder som omfattes av det  utvidede kulturbegrepet.

 

  1. Prisen deles ut av Levekårsutvalget, etter at publikum er gitt anledning til å fremme forslag på kandidater med innmeldingsfrist 15. mars.

 

  1. Forslag på kandidat skal leveres på digitalt søknadsskjema og inneholde begrunnelse og mererittliste for foreslåtte kandidat.

 

  1. Levekårsutvalget kan selv tildele kulturpris til kandidat som ikke er foreslått av publikum.

 

  1. Prisen deles fortrinnsvis ut kun en gang til samme person/lag/forening/institusjon.

 

  1. Retningslinjer er revidert og vedtatt i  Levekårsutvalget 31.01.23