Kulturstipend, søknadsfrist 15. mars.

Levekårsutvalget kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Elektronisk søknadsskjema finner du her (Søknadssenter - kultur)

Retningslinjer for kulturstipend i Ringebu kommun
•1.     Kulturstipend kan gis til enkeltpersoner.     

•2.     Formålet med stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område (innenfor kultur og eller idrett).

•3.     Søknad om kulturstipend skal være på eget skjema, og inneholde hva stipendet er tenkt brukt til, personlig bakgrunn og kostnad/finansiering.

•4.     Kulturstipend kan gis både til tiltak som er gjennomført i løpet av det siste året,  og som skal gjennomføres.

•5.     Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars. Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5.000,-.

•6.     Ved vurdering av søknaden skal det legges vekt på om søkeren har en klar plan for bruken av stipendmidlene, om stipendet kan gjøre det lettere å realisere planen og om tiltaket det blir søkt stipend til vil kunne gi søkeren en positiv utvikling.

 
•7.     Retningslinjer for kulturstipend i Ringebu kommune er revidert og vedtatt av utvalg for kultur- og oppvekst den 19.01.05.

Har du spørsmål: ta kontakt med Anne B. Vestad tlf. 92463736