Viktig melding

Kulturstipend, søknadsfrist 15. mars.

Levekårsutvalget kan dele ut kulturstipend.  Formålet for stipendet er å fremme enkeltpersoner i sin videre utvikling innen sitt område. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars.  Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5000.

Gå til elektronisk søknadsskjema her

Retningslinjer for kulturstipend i Ringebu kommune

  1. Ringebu kommune ved Levekårsutvalget kan hvert år dele ut Kulturstipend.

 

  1. Kulturstipend kan gis til enkeltpersoner og grupper i alderen 12 -  26 år   

 

  1. Formålet med stipendet er å fremme enkeltpersoner og grupper i sin videre utvikling innen sitt område innenfor kultur og eller idrett.

 

  1. Søknad om kulturstipend skal leveres på digitalt søknadsskjema, og inneholde hva stipendet er tenkt brukt til, personlig bakgrunn og kostnad/finansiering.

 

  1. Kulturstipend kan gis både til tiltak som er gjennomført i løpet av det siste året, og som skal gjennomføres.

 

  1. Kulturstipend kan deles ut en gang i året, med søknadsfrist 15. mars. Det kan tildeles inntil 2 stipend på inntil kr. 5.000 hver.

 

  1. Ved vurdering av søknaden skal det legges vekt på om søkeren har en klar plan for bruken av stipendmidlene, om stipendet kan gjøre det enklere å realisere planen og om tiltaket det blir søkt stipend til vil kunne gi søkeren en positiv utvikling.

 

  1. Retningslinjer for kulturstipend i Ringebu kommune er vedtatt av utvalg for kultur 19.01.2005 og revidert av Levekårsutvalget 31.1.2023

 

Har du spørsmål: ta kontakt med Anne B. Vestad tlf. 92463736