Ringebu ungdomshus

Åpningstid :

Ungdomsklubben er åpen hver tirsdager og og annenhver fredag (partallsuker). 
Tirsdager:
kl. 14:15 - 18:00
Fredager på partallsuker:
kl. 17:30 - 21:30

Aktiviteter :

På ungdomsklubben vil ungdommene få mulighet til å være sammen med andre ungdommer, spille biljard, fuzzball, høre på musikk, snakke med de voksne der m.m.. Det blir ingen servering på klubbkveldene. En voksen er også tilgjengelig på uteområdet og bistår ved inngang til klubben.

 

 

 

Ungdomsarbeider: 958 83 947 

Tjenesteleder: 924 63 736

 

Ungdomshuset i Ringebu er en åpen arena for ungdom å møtes på. Her tar vi ungdommene og fritiden deres på alvor. Vi er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytralt og rusfritt.

Ungdomshuset er for alle i kommunen vår i alderen 13 til 18 år.

Hvorfor? Vi synes ungdom er skikkelig viktige, ærlige, direkte og bra folk. Vi trenger dem, og vi trenger at de har det bra. På ungdomshuset jobber vi med holdningsskapende og forebyggende arbeid.  I samarbeid med ungdommen finner vi aktiviteter og arrangement som er relevante for de. Vi jobber for at interesser blir hørt og satt ut i livet her hvor vi bor.  Det er viktig at ungdommen skal være/bli engasjerte i seg selv, oss og arrangementene i nærområdet og i bygda vår.

Ungdomshuset ønsker å være med å tilby muligheten for å kunne ta plass, få ansvar, ta utfordringer og erfare mestring og oppleve mer glede. Det er viktig for oss  at ungdommene kan se sider av seg selv som de ikke har sett før, og hvordan de kan være gode forbilder ovenfor seg selv og andre. Det sosiale og det å kunne møtes uten forpliktelser er for ungdom enormt viktig, og det prøver vi å legge til rette for. Det er mye å finne ut av som ung, det er en stor jobb.

Det er ungdommens egne innspill og ideer som er med på å bestemme hva som skal foregå på klubben. Vi har et styre, slik at de som ønsker det, kan ha mer innflytelse og påvirkning og få mer ansvar med sitt prosjekt eller aktivitetsønsker. Vi hjelper til med motivasjon, erfaring og skriving av søknader om økonomisk støtte til aktiviteter og arrangement.

Jobben vår som ansatte er å være der som trygge voksne som bygger relasjoner. Snakke om livene deres og bry oss om dem, på ekte. Vi stiller ingen krav til prestasjoner og vi evaluerer eller kategoriserer ingen. Alle vet hva som forventes av dem når de er på ungdomshuset, og om de ikke vet det, så får de vite det. Vi har et firkantet og tydelig regelverk som fungerer veldig bra. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en trygg, inkluderende arena med god stemning. 

Hilsen Heidi Tofthagen, Edvart Myrløkken og Bent Bredeveien

Kontaktperson

Anne B. Vestad
Anne B. Vestad
Tjenesteleder
Mob: 92463736