Viktig melding

Miljøfyrtårn

miljøfyrtårn_logo.pngSom en av ytterst få av landets kommuner har Ringebu Miljøfyrtårn-sertifisert alle sine
15 virksomheter.
 

Miljøfyrtårnsertifisering av alle virksomhetene er et av de største tiltakene i kommunens energi-og klimaplan for 2015-2018, og det er veldig positivt og gledelig at arbeidet er fullført.

Kommunene er viktige rollemodeller og premissgivere i klimasammenheng i egenskap av å være både planmyndighet, store arbeidsgivere, og eiere og brukere av mange større bygg.

Når innbyggerne, tilreisende og ikke minst alle ansatte – til daglig på sine arbeidsplasser- ser at kommunen selv tar temaer som kildesortering og energisparing på alvor, er det all grunn til å tro at dette vil få positive ringvirkninger i kommunen også generelt.

Kommunene er også en meget betydelig innkjøper av varer og tjenester, og i forbindelse med anbudsprosesser stilles det nå gjennomgående strenge miljøkrav til både leverandøren og deres vareutvalg.  Det skulle derfor bare mangle at kommunen selv ikke stiller de samme strenge krav til seg selv.

De mest sentrale områder som gjennomgås nøye i forbindelse med sertifisering er om virksomheten har et styrings- og HMS-system innenfor lov og forskrift, godt system for avfallssortering, fokus på transport, energibruk, miljøvennlige innkjøp, og utslipp til luft og vann. 

I kronologisk orden er disse virksomhetene blitt Miljøfyrtårnsertifisert etter at Rådhuset ble sertifisert som første virksomhet i 2013;

 • Ringebu rådhus
 • Ringebu barnehage
 • Fåvang barnehage
 • Fåvang skole
 • Ringebu ungdomsskole
 • Ringebu helsesenter
 • J.o.b.a. arbeid
 • Ringebu brannstasjon
 • Ringebu eldresenter
 • Ringebu skole
 • J.o.b.a. miljøterapitjeneste
 • Linåkertunet bo-og rehabilitering
 • Kulturtjenesten m/bibliotek
 • Rauhallen, teknisk lager
 • Ringebu læringssenter

Kommunen har benyttet en intern konsulent til arbeidet med alle sertifiseringene, både for å bygge egen kompetanse og for å rasjonalisere arbeidet. Denne ble i forkant kurset og godkjent av Miljøfyrtårn-stiftelsen. 

Virksomhetene må årlig avlegge en miljørapport, og de må resertifiseres hvert 3. år.
Resertifisering innebærer at en ekstern sertifisør/kontrollør kommer og sjekker om det har vært en reell og gunstig utvikling i perioden. Ringebu kommune inngikk i 2016 som første og eneste kommune avtale med Oppland Fylkeskommune om utveksling av sertifisør for å bygge både egen kompetanse og kunne drive miljøarbeid mer rasjonelt i årene framover.

De ansatte i kommunen som har deltatt i prosessene har vært interesserte og lagt ned et betydelig arbeid. Bare det å kunne sette seg ned i en travel hverdag og fokusere på miljøspørsmål har vært lærerikt og verdifullt i seg selv. Kommunen har som organisasjon også fått på plass en del dokumentasjoner og rutinebeskrivelser som har manglet.

Barnehager og skoler ble for øvrig sertifisert tidlig i kommunen, og det er selvsagt viktig at de yngste generasjoner læres opp tidlig. Og de er flinke!

Resultater av miljøsertifiseringene begynner vi nå å se; blant annet ved en betydelig reduksjon i levert usortert avfall (restavfall)  Dette målt ut fra miljørapportene til de 11 virksomhetene som har levert rapport mer enn for ett år. Faktisk til sammen ca 7 tonn bare hos disse.

Kommunen arbeider med å gå oever til en hovedkontormodell, som vil effektivisere miljøsertifiseringene og samtidig langt enklere å måle resultat og utvikling for kommunen samlet.