Viktig melding

Velkommen til Fåvang barnehage

Fåvang barnehage er en kommunal fire avdelings barnehage. Den ligger idyllisk til i skogkanten, på baksida, ca. 1 km fra Fåvang sentrum. Barnehagen flyttet inn i disse lokalene i mai 2004. De ble tidligere brukt som skole. Barnehagen ble full renovert i 2021, og de flotte nye lokalene ble tatt i bruk i januar 2022. Barnehagen har vært for barn 3-6 år inntil januar 2022, da ble det åpnet egen småbarns avdeling for barn 0-3 år.  Uteområdet er variert og området utenfor gjerdet blir aktivt benyttet.
Vi har  gapahuk i skogen, og inne på området har vi en lavvo og bålplass utenfor. Det er lagt til rette eget uteområde for småbarn. Jordet ovenfor barnehagen blir brukt til å gå på ski og aking om vinteren.
Barnehagene jobber ut fra Reggio Emilias filosofi og det kan kort sammenfattes : utforskning og delaktighet – tenke og lære sammen. Det handler om å gi barn en følelse av selvtillit som gjør dem i stand til å tenke: jeg kan, jeg kan mene, jeg kan uttrykke meg på mange måter og ved hjelp av det kan jeg velge å påvirke.   

Barnehagens visjon er: "med hjerte for barna" 

Vi ønsker å se hvert enkelt barn og anerkjenne dem for den de er. Ved å bekrefte og styrke barnas egenskaper og selvfølelse ønsker vi å bidra til å gi barna et godt grunnlag videre i livet. 

Artikkelliste

Kontaktperson

Hilde Dalberg Kleven
Hilde Dalberg Kleven
Leder
Tlf.: 95855577
Rød Avdeling
Tlf.: 45376292
Gul Avdeling
Tlf.: 45375321
Grønn Avdeling
Tlf.: 45377138
Blå Avdeling
Tlf.: 45377624