Viktig melding

Barnehagetilbudet i Ringebu kommune

Ringebu kommune har to kommunale barnehager for barn i alderen 0-6 år. For barn i alderen 0-3 år finnes det i tillegg flere private familiebarnehager. Felles for alle barnehagene er at de har den samme pedagogiske plattformen og de sammarbeider jevnlig med felles personalmøter, planleggingsdager, kurs og annet. Barnehagene er inspirert av Reggio Emilia filosofien, noe det pedagogiske arbeidet bærer preg av. I tillegg finnes Venabygd montessori barnehagen som tar imot barn i alderen 0-6 år.

Vi ønsker at barnehagene i Ringebu skal være barnehager der:

* Barna står i sentrum for all aktivitet.

* Barna er trygge og foreldrene føler seg trygge på at barna har det bra.

* Barna møter en hverdag preget av humor og glede, lek og aktiviteter sammen med andre barn og voksne.

* Barna får bruke sin kreativitet og fantasi.

* Barna møter voksne som viser omsorg ovenfor hvert enkelt barn, og har tid til nærhet, kos og samtae.

* Vi er mye ute og bruker det fine nærmiljøet vårt.

* Det skjer utvikling - vi vil følge med i tiden og være åpne for  innspill og ideer.

Kontaktperson

Hilde Dalberg Kleven
Hilde Dalberg Kleven
Leder
Tlf.: 95855577

Nyheter