Viktig melding!

Søknad om barnehageplass

For barn som allerede har en barnehageplass, men som ønsker endring av plass eller overflytting til annen barnehage med oppstart 15.08.: 

Søknadsfrist 01.02. 

For nye søknader med oppstart 15.08.: 

Søknadsfrist 01.03.

Alle søknader foregår elektronisk. Trykk på Søknadsportal

Evt. spørsmål kan rettes til: 

Fåvang barnehage v/ Hilde Dalberg Kleven tlf. 61245710  

Ringebu barnehage v/ Margunn Haugen 61284750 

Familiebarnehagene v/ Gry Bakken tlf. 61284752 

Venabygd Montessoribarnehage v/ Tone Knuts Ringstad  95201403