Viktig melding

Velkommen til Ringebu barnehage

Ringebu barnehage er en kommunal barnehage med fem avdelinger. Fire avdelinger er for barn i alderen 3- 6 år og en avdeling er for småbarn 0-3 år. Barnehagen ligger omtrent en kilometer fra Ringebu sentrum i nærheten av skog og fine naturområder. Ved siden av et stort og variert uteområde med egen bålplass og lavvo har vi gapahuk i skogen som vi benytter oss ofte av. Om vinteren har vi fine akebakker og gode muligheter for å gå på ski ute på lekeplassen vår.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia- filosofien, noe det pedagogiske arbeidet vårt bærer preg av. Det kan kort sammenfattes med utforskning og delaktighet – tenke og lære sammen. Det handler om å gi barn en følelse av selvtillit som gjør dem i stand til å tenke: jeg kan, jeg kan mene, jeg kan uttrykke meg på mange måter og ved hjelp av det kan jeg velge å påvirke. Vi jobber mye med prosjekt, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning.

Artikkelliste

Kontaktperson

Margunn Haugen
Avd.leder
Tlf.: 97715092
Solsikka
Solsikka
Tlf.: 45376565
Blåklokka
Blåklokka
Tlf.: 45375685
Firkløveren
Firkløveren
Tlf.: 45377048
Skogstjerna
Skogstjerna
Tlf.: 45375618
Tiriltunga
Tiriltunga
Tlf.: 96626050
Kaupanger
Kaupanger
Tlf.: 96900422