Viktig melding

Sommerutstillingene i Ringebu Prestegard

Stiftelsen Ringebu prestegard eier og drifter den tidligere prestegarden, som nå er galleri og museum. Ringebusamlingene består av fem bygninger, der hovedhuset fra 1743 er bygget I trønderlåntradisjon. De andre bygningene i tunet er også nennsomt restaurert, og fungerer som utstillingslokaler.
Det gamle vognskjulet var  i flere år barnehagenes utstillingsbase. De siste årene har Ringebubarnehagene hatt utstilling i Drengestua. Nå er det store endringer på gang. Stiftelsen i Ringebu Prestegard har fått bevilget midler for å sette i stand den gamle silokummen som tilhører Prestegarden, så fra 2019 vil barnehagene få nytt, eget utstillingslokale der . Det gleder vi oss stort til!

Artikkelliste

Viser 1-10 av 16 artikler, side 1 av 2