Pris og redusert betaling

Alle barnehagene i Ringebu kommune følger den nasjonale maksprisen for barnehager. Eventuelle matpriser kommer i tillegg.

Prisliste for barnehageplass
Plass Pris på plass pr. måned Kommentar
100% 5 dager 3 230 kroner Gjelder alle barnehager
80% 4 dager 2 584 kroner Gjelder alle barnehager
60% 3 dager 1 937 kroner Gjelder familiebarnehagene og Venabygd montessori barnehage
40% 2 dager 1 292 kroner Gjelder familiebarnehagene og Venabygd montessori barnehage

Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Hvis maksprisen er høyere enn 6% av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, har dere rett på redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 2- 3- 4- og 5-åringer.
2- 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.

Som husholdning regnes ektefelle, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn. Har du plass i en barnehage i Ringebu, men bor i en annen kommune, skal du søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregistret. Ringebu kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Vedtak for reduksjon i foreldrebetalingen og for gratis kjernetid vil gjelde for ett barnehageår f.o.m. den 1. i måneden etter at søknaden er mottatt.

Alle skattepliktige inntekter og kapitalinntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen.

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Fjorårets skattemelding skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Denne finner du på altinn eller skatteetaten.

Hvis du ikke har fjorårets skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipper fra arbeidsgiver eller NAV.

Se føringene nasjonalt på www.udir.no

Søknadsfrist for hele barnehageåret 2021-2022 er: 01.08.2021

Frist for søknader gjennom året er den 1. i hver måned og blir behandlet med virkning fra påfølgende måned. Søknader har ikke tilbakevirkende kraft.

Redusert pris for søsken

Har du mer enn ett barn i barnehage vil du få reduksjon i foreldrebetalingen. Dette trenger du ikke å søke om, men det oppgis når du søker barnehageplass. Barna trenger ikke å gå i samme barnehage, men innenfor samme kommune.

  • 30% prisreduksjon for det andre barnet
  • 50% prisreduksjon for det tredje barnet og oppover