Velkommen til Fåvang skole SFO

 

Fåvang skolefritidsordning            

Fåvangvegen 20
2634 Fåvang

Veibeskrivelse

Tlf.: 488 67 936

E-post: anne.berit.myhren@ringebu.kommune.no

 

Åpningstider: (følger skoleruta)

Mandager : 07.00 - 08.00    13.00 - 16.30

Tirsdager  : 07.00 - 08.00    12.15 - 16.30

Onsdager : 07.00 - 08.00     13.00 - 16.30

Torsdager : 07.00 - 08.00    12.15 - 16.30

Fredager  :  07.00 - 08.00    12.15 - 16.30

Skoleåret 2020-2021 har SFO-leder administrasjonstid følgende dager:

Mandag: 09.15 - 11.45

Onsdag: 11.15 - 12.30

Leder SFO

   

 

Anne Berit Myhren

Leder SFO
Fagarbeider skole

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 977 53 531

AnneBerit.Myhren@ringebu.kommune.no

 

 
Personal SFO  

Ann Karin Bakken

Assistent

 

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 993 76 483

annkarin.bakken@ringebu.kommune.no

Kristine Sletten Hansen

Fagbrev, barne og ungdomsarbeider

(I permisjon)

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 938 81 697

kristine.hansen@ringebu.kommune.no

Ingrid Slaastuen

Miljøveileder

Bachelor i psykologi

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.:951 48978

Ingrid.Slaastuen2@ringebu.kommune.no

Nina Plassen Sæther

Miljøveileder og barnevernspedagog

Medlem i ressursteam

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 952 58 929

NinaPlassen.Saether@ringebu.kommune.no

Kari Sæther

Assistent

Tlf.arb.: 453 76 845

Mobiltlf.: 993 70 247

kari.sether@ringebu.kommune.no

  

Aino-Anette Søreng

Miljøveileder

Årsenhet i pedagogikk 

Norsk for minoritetsspråklige

Tlf.arb.: 488 67 936

Mobiltlf.: 959 07 114

Aino.Anette.Soreng@ringebu.kommune.no