Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1 - Høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 02. oktober 2019 sak 100/19, og vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1, planID 0520201806, til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntstruktur og skiløyper.

Merknader sendes til post@ringebu.kommune.no, eller Hanstadgt 4, 2630 Ringebu.

Merknadsfrist: 03. desember 2019

Sak 100/19 - vedtak:

Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1, planID 0520201806, ut til offentlig ettersyn, som det framgår i vedlagte dokumenter.