Viktig melding

Planlegging - Tegninger

Nye tegninger 05.12.2018
Tegninger godkjent av Husbanken er vedlagt under.

 

Oppdatering 14.09.2018:
Oppdaterte tegninger til Husbanken 14.09.2018

Første skisseprosjekt:
Arkitekt har jobbet med et skisseprosjekt som betyr at de har laget forslag til tegninger slik bofellesskapet kan organiseres og bygges på tomta. Vi har hatt flere gjennomganger med arkitekt og gitt innspill på deres forslag til løsninger. Dette er gjennomført i god dialog med tjenesten, brukere/pårørende og drift. I tillegg til tegninger har arkitekt utarbeidet en funksjonsbeskrivelse av hva som skal bygges, som betyr beskrivelse av ulike bygningsdeler, løsninger, forslag til materialvalg med mer. Tekniske anlegg er også beskrevet overordnet. Det er de som blir tildelt byggeoppdraget som skal planlegge og prosjektere løsninger i detalj.

Status 19.03.2018:
Det er enighet om at forslaget til løsning som ble sendt Husbanken 16.03.2018 er det beste, tegninger ligger her. Ettersom Husbanken ikke godkjenner løsningen uten videre, er det utarbeidet forslag til en alternativ løsning, tegninger ligger her. Det er enighet om at dette er en mindre aktuell løsning.
Det kan komme endringer på tegninger ut fra dialog med Husbanken til høsten.