Viktig melding

Kjøp kart, matrikkeldata, arkivdata eller meglerpakker

Kommunen har avtale med tre leverandører av selvbetjeningsløsninger for kjøp av kartdata, meglerpakker, nabolister/nabovarsel, arkiv- og matrikkelinformasjon med mer. Tjenestene er i hovedsak rettet mot profesjonelle aktører, men det er også produkter som kan være aktuelle for andre, blant annet bestilling av arkivinformasjon (for eksempel byggtegninger), matrikkelbrev eller produksjon av nabovarsel/bestilling av naboliste. Den som kjøper og bruker data som inneholder personinformasjon har et personlig ansvar for at bruken er innenfor norsk lov.

Lenker til de tre tjenestene ligger øverst på denne siden.

Produksjon for de fleste data er automatisert og leveres i løpet av noen timer. Manuelle leveranser (arkivinformasjon, restanser/legalpant) tar inntil to dager, eller lengre ved ferieavvikling. Dersom data bestilles direkte fra kommunen kan det ta 10-14 dager eller mer. Vi anbefaler bruk av løsningene fra leverandørene for rask og forutsigbar tilgang til data.

Det jobbes med å få automatisert leveranser av arkivinformasjon fra skannet arkiv. Tidsperspektivet her er noe usikkert og avhengig av leverandør av arkivsystemet.

Det kan komme flere leverandører av løsninger for kjøp av data etter hvert. Kommunen er forpliktet til å levere data til alle leverandører. Pris fra kommune til leverandørene er lik for alle leverandører under forutsetning at løsningen deres er automatisert der det er mulig. Manuell produksjon av leveranser medfører høyere tidsbruk og kostnad for kommunen og dermed høyere pris på produktet fra kommunen. 

Leverandørene kan ha ulik pris på produktene og ulik funksjonalitet i løsningene sine. 

For å betale kan du velge mellom å registrere deg som kunde eller du kan betale med kort. Noen leverandører støtter også Vipps.  

Leverandørene kan ha informasjon fra andre kilder enn kommunen og matrikkelen til salgs i løsningene sine.