Digitalt informasjonsmøte angående Elveparken og reguleringsplan for Brugata 16

Vil du vite mer om hva som skjer i Brugata 16 i Ringebu sentrum? Og mulighetene i den fremtidige Elveparken langs Våla?

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Brugata 16 ønsker Ringebu kommune å arrangere et informasjonsmøte digitalt på Teams 11. mai kl 18.00. Alle har mulighet til å strømme dette møtet ved å trykke på linken under.

Ordfører Arne Fossmo vil innlede møtet. Arkitekten vil deretter vise frem skisser av boligprosjektet i Brugata 16. Saksbehandler i kommunen vil legge frem tanker og ideer rundt Elveparken. Det er mulighet til å stille spørsmål underveis i chatten.

Arrangementet vil strømmes live 11. mai kl 18.00. Trykk her for å bli med: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxMWRhZmItNzUyNS00YjcxLTkyZTEtNmUzZmU1MjA3M2Qy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22373116cb-122c-4a0f-abc7-168f131f01ff%22%2c%22Oid%22%3a%22ec40f859-5133-4554-8e0b-b21ae89f1846%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Har du ikke mulighet til å delta på dette tidspunktet? Arrangementet vil bli spilt inn og gjøres tilgjengelig for alle i etterkant.

For mer informasjon om prosjektet og reguleringsplanen trykk her: https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/plan-byggesak-kart-og-oppmaling/plan/horinger-og-kunngjoringer/reguleringsplan-for-brugata-16-horing-og-offentlig-ettersyn.113560.aspx