Viktig melding!

Endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen 3 - kunngjøring av vedtak

Gammelseteråsen 3Kommunestyret vedtok 22.11.2016 endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen 3. 

Endring av reguleringsplanen omfatter arealformål og utnyttingsgrad for to eiendommer, og justering av plankart i forhold til dagens situasjon ved planfri kryssing vei og alpinbakke. Se vedlagte filer for detaljer.

Kommunestyrets vedtak kan påklages jfr forvaltningsloven § 28. Klage rettes til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, post@ringebu.kommune.no.

Frist for å klage på vedtaket er 3 uker jfr forvaltningsloven § 29.