Viktig melding

Fastsatt planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer-Frya

Ringebu kommunestyret har fastsatt planprogram for reguleringsplan for E6 Øyer-Frya.

Planprogrammet kan leses eller lastes ned:

Vedtak om fastsetting kan ikke påklages.