Viktig melding!

Forslag til endring av lokal forskrift om mindre avløpsrenseanlegg - Høring og offentlig ettersyn

I henhold til forvaltningsloven § 37 legger Ringebu kommune forslag til endring av lokal forskrift om spredt avløp ut på høring og offentlig ettersyn. Merknadsfrist: 24. april.

Gjeldende lokal forskrift om spredt avløp ble vedtatt av kommunen i 2016. Revidering av forskriften innebærer tilpasninger til nye forbedrede renseløsninger som finnes på markedet.

Etter høringsfristen og innarbeiding av endringer skal saken opp til behandling i kommunestyret.  

Lenke til sak: 015/23 - 23/2022 - Endring lokal forskrift-Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Ringebu kommune