Viktig melding!

Kunngjøring - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Ringebu kommunestyre vedtok 19.12.2023 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg §3, § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning § 16-1 annet ledd, revidert forskrift om vann og avløpsgebyr, Ringebu kommune, Innlandet. Revidert lokal forskrift vil erstatte nåværende forskrift den dagen den blir publisert i Norsk Lovtidende.

Lenke til sak: 23/4165 - Forslag til endring - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer