OBS! 13. juni går fristen for merknader til kommuneplanens arealdel ut

Har DU meninger i forhold til HVOR det er lagt ut nye områder til bebyggelse (boliger, hytter, næring)?

Det er lagt ut nye arealer til bolig både på Ringebu og Fåvang siden 1. gangs høring. Dette er B1.4 (Nordrum) og B1.8 (Ulberg).

Det er også lagt ut nye arealer til fritidsbebyggelse på Skotten/Morketjønn siden 1. gangs høring. Dette er F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F4.8, F4.9, F4.11, F4.13, F4.15, F4.21, F4.22, F4.23, F4.24, F4.25, F4.28 og F4.31 

13. juni er fristen for innspill til 2. gangs høring og offentlig ettersyn til kommuneplanens arealdel ute.

Dokumentene som er lagt ut finner du her.

Merknader til sak 08/114 sendes skriftlig til Ringebu kommune, Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu, eller

E-post til post@ringebu.kommune.no

Kontaktpersoner for kommuneplanarbeidet er:
Wenche Hagestuen Dale, 61283096, e-post wenche.dale@ringebu.kommune.no
Gunhild Haugum, 61283063, e-post gunhild.haugum@ringebu.kommune.no