Viktig melding

Oppstart av planarbeid - samlet oversikt

  • Oppstartvarsel 09.03.-20.04.2018: Reguleringsplan for fylkesveg 27 Venabygd-Jønnhaltvegen, planID 0520201803, med formål å utbedre og breddeutvide deler av strekningen. Tiltakshaver er Oppland fylkeskommune, forslagsstiller er Statens vegesen. Kontakt Statens vegvesen Region øst ved Arild Sundt, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller arild.sundt@vegvesen.no.

Merknader eller innspill til planarbeid sendes forslagsstiller, med kopi til kommunen.

Tidligere varsler

  • Oppstartvarsel 07.02.-08.03.2018: Reguleringsplan for Fennatjønnet felt C, planID 0520201503, med formål å fortette eksisterende fritidsbebyggelse med ca. 18 nye tomter. Tiltakshaver er grunneierne, forslagsstiller er Areal+ AS. Kontakt Areal+ ved Hege Ingul, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller hege@arealpluss.no.
  • Oppstartvarsel 07.02.-07.03.2018: Reguleringsplan for Fåvang idrettsplass og næring, planID 0520201705, med formål å omregulere deler av idrettsanlegg til kombinert formål for vegserviceanlegg og annen næring, og legge til rette for etablering av parkeringsplass og klubbhus for idrettsanlegget. Tiltakshaver er Fåvang Utvikling AS, forslagsstiller er Anderssen+Fremming AS med Planmaker. Kontakt Anderssen+Fremming ved Steinar Anderssen, Postboks 556, 2304 Hamar eller sa@af-ark.no.
  • Oppstartvarsel 01.12.2017-05.01.2018: Reguleringsplan for Kvitfjell alpinlandsby, planID 0520201206, med formål å omregulere, omdisponere og optimalisere gjeldende plan av 1998. Tiltakshaver er Kvitfjell Eiendom AS, forslagsstiller er Areal+ AS. Kontakt Areal+ ved Petter Mogens Lund, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller petter@arealpluss.no.
  • Oppstartvarsel 08.11.-11.12.2017: Reguleringsplan for Kariråket felt U3, planID 0520201707, med formål å endre på tomtedelingen i gjeldende plan av 1995. Tiltakshaver er Kvitfjell Eiendom AS, forslagsstiller er Areal+ AS. Kontakt Areal+ ved Petter Mogens Lund, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller petter@arealpluss.no.
  • Oppstartvarsel 17.10.-20.11.2017: Reguleringsplan for Høgåsen hytteområde nordre felt, planID 0520201706, med formål å tomteinndele i et felt som ikke er tomteinndelt fra før. Tiltakshaver er Fagforbundet Sarpsborg, forslagsstiller er Areal+ AS. Kontakt Areal+ ved Olav Talle, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller erik.sollien@arealpluss.no.
  • Oppstartvarsel 18.10.-19.11.2016: Reguleringsplan for Kvitfjelltoppen felt H14, planID 0520201609, med formål å legge til rette for ønsket utvikling i byggeområdene, sikre grønnstuktur, ski-inn/ski-ut-forbindelser samt justere vegformålet i plankartet. Tiltakshaver er Kvitfjelltoppen AS, forslagsstiller er Areal+ AS. Kontakt Areal+ ved Erik Sollien, Storgata 64A, 2609 Lillehammer eller erik.sollien@arealpluss.no.