Viktig melding!

Åpent møte om sentrumsutvikling i Vålebru


Torsdag 24. februar kl 19:00 Storsalen Kaupanger

Ringebu kommune vil informere om arbeidet med sentrumsplanen og høre dine tanker om framtidas kommunesenter. 

Ta en titt på mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder i 3D.

Planprogram for områdereguleringsplan for Vålebru ligger ute til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 4. mars.

Gjennom stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida etableres kunnskapsgrunnlag og rammer for ny sentrumsplan. 

 

Møtet vil bli strømmet live, bruk denne linken: Åpent møte om sentrumsutvikling i Vålebru