Viktig melding!

Planprogram for revisjon av sentrumsplanen er stadfestet av Kommunestyret

Planprogrammet kan omtales som "planen for planen" og sier hva det skal fokuseres på og hva som skal utredes i planprosess for ny sentrumsplan. Stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida har etablert kunnskapsgrunnlag for planen og avsluttes i august. Den formelle planprosessen fortsetter og gjennom dette blir det flere muligheter til medvirkning. 

  Britt Åse Høyesveen Illustrasjon: Nordplan AsForslag til planprogram ble laget av Ringebu kommune, og i tråd med vedtak i Utvalg for plan og teknisk 15.12.21 utv.saksnr. 107/21, og i henhold til § 12-9 i Plan- og bygningsloven ble det lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 08.01.2022 – 04.03.2022.

Det kom inn 13 høringsuttalelser. Planprogrammet ble så omarbeidet på grunnlag av innkomne merknader og behandlet av Utvalg for plan og teknisk i møte 01.06.2022, og endelig stadfestet av Kommunestyret 21.06.2022: KOM 037/67 Vedtak 

I møte 30.06.2022 vedtok Utvalg for plan og teknisk at mulighetsstudien som ble laget i Vålebru inn i framtida skal legges til grunn for videre planarbeid som en fortettingsstrategi: U-sak 22/11387

Artikkelliste

Viser 1-10 av 17 artikler, side 1 av 2