Viktig melding!

Barnetråkkregistrering høsten 2020

Barna og ungdommen er selve framtida, og det er naturlig at Vålebru inn i framtida har startet medvirkningsprosessene med akkurat dem. I slutten av oktober ble det gjennomført barnetråkkregistreringer med 8A og 8B ved Ringebu ungdomsskole. Ringebu kommune er glad for mange gode innspill fra engasjerte elever!

Barnetråkk viser de unge hvordan medvirkning og deltagelse i planprosesser fungerer, og hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Dette er ikke bare en fordel for barna selv, men også for samfunnet som helhet. Barnetråkk er en digital registreringsmetode som avdekker hvordan barn beveger seg i nærmiljøet, hvilke steder de setter pris på og hvilke steder de ikke liker. Verktøyet gir også mulighet til å komme med innspill og idéer til utvikling av stedet. I 2014 ble det gjennomført barnetråkk for hele kommunen som grunnlag for kommuneplanens arealdel.

Barnetråkkregistreringen skal i denne omgang være en del av grunnlaget for ny reguleringsplan for Vålebru, men de som var barneskoleelever ved Fåvang skole gjennomførte registreringen for Fåvang sentrum. Disse registreringene vil bli brukt i senere planprosesser.

Barnetråkkregistrering skulle etter planen også vært gjennomført med 5. og 6. klasse ved Ringebu skole i november, men på grunn av koronasituasjonen er dette utsatt.  

Vil du vite mer om barnetråkk? Sjekk ut www.barnetrakk.no

Vålebru inn i framtida vil snart lansere et digitalt verktøy der alle - unge som eldre, kan gå inn og komme med innspill til utvikling av Vålebru.