Viktig melding!

Stedsanalyse for Ringebu sentrum

En stedsanalyse er et verktøy for å skape en god felles forståelse for de eksisterende kvalitetene ved stedet, og for det som har forbedringspotensial. Stedsanalysen skal være en del av grunnlaget for revidering av reguleringsplan for Vålebru.   

Forsidefoto Britt Åse Høyesveen   

Stedsutvikling handler om å se langt fram, men når man planlegger framover er det også viktig å forstå bakgrunnen for at stedet er slik det er i dag. En god felles forståelse både for de eksisterende kvalitetene ved stedet, og for det som har forbedringspotensial, gir et fundament for de mange og viktige beslutningene som skal treffes gjennom vedtak av en reguleringsplan.

Stedsanalysen bygger på ulike tidligere analyser, samler og oppdaterer kunnskapsgrunnlaget.

For hvert tema er det pekt på kvaliteter og utfordringer. Der det i gjeldende planer eksisterer føringer som er relevante, er dette angitt. 

Stedsanalysen kan lastes ned i pdf format her:  Stedsanalyse Vålebru (PDF, 37 MB)