Viktig melding

Handelsanalyse for Ringebu kommune

Handelsstanden i Ringebu kommune kan se tilbake på en sommer med stor trafikk, men hvordan kan vi sikre utvikling av et robust handelstilbud i kommunen som helhet i årene framover? Hva kan vi gjøre for å sikre at fritidsinnbyggerne og folk på gjennomreise gjør sin handel her? Hvordan kan vi prioritere slik at vi får en utvikling der tettstedene styrkes og beholder sin gravitasjonskraft som møtested mellom handelsstanden og deres kunder?

Les GD reportasje om handelsanalysen fra lørdag 4. september 2021. 

Analysen er utarbeidet med stedsutviklingsmidler fra fylkeskommunen og tar for seg hele kommunen med fokus på handelsdekning og -fordeling. Det er blant annet kartlagt hvor fritidsinnbyggerne gjør sine innkjøp på veg til hytta, hvor mye handelsarealer som finnes i kommunen og hvor og hvor mye handelsareal det er tilrettelagt for i vedtatte reguleringsplaner. Handelsanalysen gir ulike tilrådninger - blant annet om lokalisering av nye handelstilbud og knyttet til fremtidig handelsbalanse og etterspørselsbehov i ulike varekategorier.

  

Analysen i pdf format finner du her: Handelsanalyse for Ringebu kommune (PDF, 3 MB)

Her kan du se et opptak av presentasjon av analysen: