Viktig melding!

Landsbyutvikling på biblioteket. Foredrag med Peter Butenschøn tirsdag 2. november

Hvordan kan Ringebu bygge en landsby for det 21. århundre? Landsbyutvikling må komme før eiendomsutvikling. Ta godt vare på særpreget - ikke bygg over tre etasjer. Her finner du et resymé fra foredraget og innspillene fra salen. Peter Butenschøn satte fokus på (lands)byenes økende betydning i samfunnet, og la fram seks konkrete råd til videre utvikling av kommunesenteret i Ringebu. 

 Foto: Anne Erdal    Foto Ellinor Brænd     

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig går det an å samle folk for å snakke om landsbyutvikling! 88 personer var på foredrag med Peter Butenschøn på Ringebu bibliotek forrige tirsdag. Butenschøn er arkitekt og byplanlegger og har skrevet flere bøker om stedsutvikling. Blant dem er Norske gater og plasser: våre viktige byrom gjennom 200 år, der Jernbanegata i Vålebru er med. Peter har fulgt utviklingen av Landsbyen Ringebu gjennom mange år, både som fagperson og som fritidsinnbygger.

Foredraget hadde tittelen Hva vil Ringebu bli? Stedsutvikling i en krevende tid. 

Resymé (PDF, 760 kB)