Viktig melding!

Vålebru inn i framtida er på Instagram

Her deles informasjon, tanker og ideér om stedsutviklingsprosjekt og planprosess - klimavennlig landsbyutvikling!