Veg

Ved feil og mangler som berører kommunale veger, ber vi publikum varsle oss på vvar@ringebu.kommune.no eller ringe sentralbord 61 28 30 00. Det vil utføres jevnlig vedlikehold etter melding fra publikum og noe tid før utbedring må påberegnes.

Eierskap til veg

For eierskap over veger, se vegkart.no. Velg kartlag "vegreferanse" i venstre nedtrekksmeny. Husk at  det er statens vegvesen som er ansvarlig for alle riks- og fylkesveger, og det kan være ulikt eierskap for gangveg og vegbane i samme veg.

Brøyting og strøing

Vintervedlikehold er på de fleste kommunale veger satt bort til private aktører. Avtalene med brøytere er at det skal brøytes innen snøfallet er 12 cm. Ved pågående snøfall kan brøyting starte når snøfall er 3 cm eller mer, og ved avsluttet snøfall kan det brøytes når snølaget er 3 cm. Lenke til sak om vintervedlikehold finner du her.

Feiing av kommunale veger og plasser

Feiing av kommunale gater gjøres innen ca 1. mai i sentrumsområder og innen ca 15. mai på sentrumsnære områder.