Publisert 22.02.2017 I år åpner det nye innovasjonssenteret med bibliotek i Landsbyen Ringebu. Hva skal til for at biblioteket blir enda mer attraktivt for deg å bruke? Vi håper du vil bruke ca. 5 minutter til å svare på denne undersøkelsen. Selv om deltidsinnbyggeren er hovedmålgruppe, er heltidsinnbyggere også velkomne til å svare. 

Publisert 22.02.2017
Takk.

 Torsdag hadde helsestasjonen besøk av tre Sanitetskvinner fra Ringebu og Fåvang.

Publisert 22.02.2017

Det startet med en lidenskap for mennesket, og en drøm om styrke ungdoms MOT i 1994. Nå er MOT en viktig ungdoms- og samfunnsbygger i hele landet

 

Publisert 21.02.2017

 Ringebu kommune fikk i dag testet deler av det kommunale beredskapsapparatet ved at strømmen ble borte  over en lengere periode på grunn av brann i trafo. 

Publisert 21.02.2017

Karrieresentra reiser på si årlege bibliotekrunde i Gudbrandsdalen. 

Publisert 21.02.2017

Gled dere til årets fartsfest i Kvitfjell. 

Gratisbilletter til World Cup finner du på midtsidene i RingebuPostens vinternummer som er sendt til alle husstander og hytteeiere.

Velkommen til trivelige dager i Kvitfjell!
 

Publisert 21.02.2017

Kommunen har fått spørsmål fra innbyggere angående årsak til at det pågår gravearbeider i Tomtegata så kort tid etter at det sist ble gravd her.    

 
Publisert 21.02.2017

 Ringebu kommune har startet prosessen med utarbeidelse av reguleringsplan for Ringebu vannverk. I den forbindelse inviteres det til åpent møte i kantina på Rådhuset, tirsdag  07.03.2017 kl 18.00

Publisert 16.02.2017

1.-4. klasse fikk være med på forestillinga "Rocky - verdens sterkeste hund".  

Publisert 15.02.2017

Lavere pensjonskostnader, økte skatteinntekter og god budsjettdisiplin innen tjenesteenhetene ga et godt regnskapsresultat for 2016, omtrent på nivå med året før. Mindreforbruket (overskuddet) ble på 10 mill. kr.