Åpen dag vedr. kulturminner i Vålebru, Ringebu og Fåvang, Tromsnes

Klikk for stort bildeRingebu kommune skal revidere gjeldende kulturminneplan for å inkludere Vålebru, Ringebu sentrum og Tromsnes, Fåvang sentrum som del 2 i planen.

Vi ønsker innspill fra innbyggere om aktuelle objekt eller miljø som bør registreres.

Det inviteres til åpen dag:
9. juni på Ringebu innovasjonssenter kl. 12.00 og 20.00
16. juni Ysteriet Cafe på Fåvang kl. 12.00 og 20.00 (i eget møterom)


Der møter du representanter fra prosjektgruppa ved Oddleiv Ringlund, Gudbrandsdalsmusea, Torveig Dahl, konsulent og Anne Vestad, Ringebu kommune.
(Smittevernregler blir ivaretatt)

Det er også mulig å melde inn forslag på objekt skriftlig  Skjema lastes ned og mellomlagres før innsending til post@ringebu.kommune.no

Skjema for Vålebru lastes ned her (DOCX, 29 kB).

Skjema for Tromsnes lastes ned her. (DOCX, 29 kB)

Formål med en kulturminneplan er:

 • Å gi en oversikt over kulturminner og kulturmiljø i et avgrenset område i Ringebu kommune.
 • Gi et bedre grunnlag for å formidle kommunes kulturarv.
 • Planen skal foreslå tiltak for hvordan kulturarven skal forvaltes og brukes.
 • Grunnlaget for å ivareta kulturminnehensyn i kommunens planarbeid.
 • Gi en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø.
 • Bidra til formidling, skjøtsel og istandsetting av kulturminner og kulturmiljø.

Levekårsutvalget er styringsgruppe for kulturminnearbeidet og har fattet følgende vedtak vedr. avgrensning av planen:

 1. Område :
  Vålebrua (lenke til kart) (PDF, 2 MB): samme område som sentrumsprosjektet «Vålebru inn i framtida» med mulighet for inkludering av interessante objekt i nærheten til dette området. Tromsnes (lenke til kart (PDF, 2 MB)):  Område som avmerket på vedlagte kart med mulighet for inkludering av interessante objekt i nærheten til dette området.
 1. Tidsepoke: Åpent og fram til i dag, men med skjønn.
   
 2. Antall objekter: Avgrenses når registreringsarbeidet og kategorisering er gjennomført og i samband med politisk vedtak av planen.
   
 3. Planens innhold: registreringer av enkeltobjekter samt immaterielle kulturminner bestående av historier