Asfaltering i Gunstadskogen

Klikk for stort bildeAsfaltering i Gunstadskogen utføres langs vegene markert med rødt, og utføres mellom 5.-10. juli.Det skal utføres asfaltering av vegene hvor vann- og avløpsnettet i Gunstadskogen har blitt rehabilitert, i uke 27 (5.-10. juli). Dette fører til noe dårligere fremkommelighet med delvis stengte veger i perioder. Når asfalten er ferdig herdet blir vegene åpnet som før. Tyngre kjøretøy skal ikke kjøre på disse vegene før det har gått 2 uker etter asfaltering. 

Mer info om rehabiliteringen av VA i Gunstadskogen finner du her.