"Den Høie Bro" er ikke åpnet for bruk

Ny bru over Tromsa, kjent som "Den Høie Bro" er heiset på plass, og Ringebu kommune har registrert økt ferdsel i området. Det understrekes på det sterkeste at arbeidene ikke er ferdige, og at alle sikringstiltak ikke er etablert. Området rundt og på brua er fortsatt å regne som anleggsområde, og det er ikke lov å ferdes her. 

Offisiell åpning av brua er under planlegging, men forutsetter at alle arbeider er ferdig utført. Vi kommer med mer informasjon om åpning av brua på et senere tidspunkt. 


Tidligere artikkel her.